JOB má dlouhodobé praktické zkušenosti s realizací procesů plánování rozvoje a přípravou správy sítí sociálních služeb. Individuálně nebo společně s našimi partnery se více jak deset let podílíme na metodické podpoře i praktické realizaci sítí sociálních služeb na místní, krajské i národní úrovni. Naše práce v této oblasti má praktický dopad do reality sociálních služeb dimenzovaných dle skutečných potřeb jejich klientů a možností daného území. Snažíme co nejvíce realizovat principy zapojení a odpovědnosti všech zainteresovaných stran včetně veřejnosti a podporu vyjednání shody na prioritách při budování, správě a rozvoji sítí. Podílíme se také na stanovování strategií jednotlivých území a inovativně pracujeme s nástroji učících se systémů a služeb. Náš nově vyvinutý a v praxi odzkoušený systém IMOSH a z něho vycházející programy Chytré sítě a Chytré služby jsou originálním a efektivním řešením Vašich potřeb. Pokud Vás zaujme níže uvedená anotace, obraťte se prosím na nás, budeme se Vašimi požadavky individuálně zabývat a navrhneme Vám řešení šité „na míru šité“.

Dále nabízíme semináře systému IMOSH, které jsou určeny primárně pro zadavatele a zřizovatele sociálních služeb, pracovníky obcí a krajů.

 

Učící se systémy a kritéria pro ověření stavu oblastí kvality, efektivity, dostupnosti a potřebnosti služeb v rámci místních a krajských sítí sociálních služeb

Patříte mezi zadavatele, zřizovatele nebo správce sítí sociálních služeb? Pokud ano, jistě vám jde také o to zajistit vyvážení parametrů kvality, dostupnosti, potřebnosti a efektivity služeb. Zajímá vás inovativní přístup k budování a řízení sítí sociálních služeb, který podporuje:

  • zajištění transparentní, spravedlivé a zdůvodnitelné vynakládání veřejných prostředků na sociální služby (prokázání výstupů pomocí stanovení toho, kolik a za co se v sociálních službách platí, včetně stanovení opravdových výběrových kritérií sítě a zjištění nezkreslených kapacit výkonu služeb, nastavení podrobných a veřejně přístupných garantovaných nabídek služeb a získání validních, nezkreslených podkladů pro rozhodování se zadavatelů a správců sítí),
  • zefektivnit řízení služeb v síti tak, aby mohly reagovat na zjištěné a prokázané potřeby sítě služeb, tedy potřeby všech zainteresovaných stran,
  • nakupovat „garantované služby“ výrazně a v krátké době zvýší kvalitu sociálních služeb pro uživatele a srozumitelnost nabídky pro všechny zainteresované strany,
  • přirozeně, efektivně a hlavně kontinuálně zjišťovat potřeby v rámci sítě sociálních služeb,
  • eliminovat „plýtvání“ sociálními službami, kdy jsou poskytovány lidem, kteří je prokazatelně nepotřebují,
  • přesměrovat výkon sociální služby k těm nejpotřebnějším lidem, kteří v současné době nemají dostupné kvalitní sociální služby v rozsahu, který by potřebovali, aby se mohlo hovořit v tomto případě o podpoře k začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení,
  • aktivovat přirozené zdroje komunity a zvýšit zapojení tohoto potenciálu do řešení problematiky sociálních služeb a jejich sítí,
  • získat a fixovat nové znalosti, které budou vznikat společným učením se účastníků sítě sociálních služeb v území,
  • zavést univerzální řešení systému v síti sociálních služeb (kritéria nejsou závislá na tom, kolik bude v budoucnu standardů kvality sociálních služeb nebo druhů služeb),
  • rozvíjet síť sociálních služeb v kultuře spolupráce a přispět ke zvýšení zralosti všech zúčastněných stran?

Kontaktujte nás prosím:

Josef Veselka, MBA, Bc. Jindra Koldinská

Sekce rozvoje kvality a plánování sociálních služeb, Čapkova 803, 517 21 Týniště nad Orlicí,

Tel: 603878240, 773777191, info@imosh.cz nebo: j.veselka@imosh.cz , j.koldinska@imosh.cz