akreditovaná vzdělávací instituce podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u Ministerstva práce a sociálních věcí s číslem akreditace: 2008/273-I
Kontakty na sekci naleznete ZDE.

Poslání sekce

Posláním Sekce rozvoje kvality a plánování sociálních služeb je přispívat k rozvoji a zvyšování kvality sociálních služeb poskytováním servisu poskytovatelům, zadavatelům, uživatelům sociálních služeb a veřejnosti formou vzdělávání, distribucí informací a konzultační činností.

Cíle sekce

  • být vyhledávanou, profesionální, odborně zdatnou a učící se agenturou pro veřejné služby v ČR
  • dle požadavků zákazníků zajišťovat vzdělávací a konzultační služby, které vedou k rozvoji kvality a plánování veřejných služeb

Cílová skupina

Poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé veřejných služeb, odborná a laická veřejnost.

Zásady, na kterých je naše práce postavena:

Nezávislost

Ve své práci jsme nezávislými spolupracovníky, partnery, konzultanty, lektory a oponenty. Nepodléháme vlivům politických či jiných zájmových skupin, nevykonáváme práci ve střetech zájmů, neusilujeme za každou cenu o všechny zakázky.

Neustálé zlepšování

Dbáme na kvalifikaci a odbornou zdatnost našich lektorů a konzultantů. Sami jsme zastánci celoživotního učení a neustále zlepšujeme svoji práci. Ručíme za kvalitu našich lektorů.

Kvalita

Naše práce není postavena na jednorázovém vstupu k zákazníkovi, naším měřítkem kvality je spokojenost zákazníka, ve většině případů vyjádřená tím, že se k nám zákazník vrací. Za naši práci neseme odpovědnost. Pokud je náš zákazník konfrontován s tím, že výsledky naší práce jsou jinými kontrolními orgány zpochybněny, může počítat s naší intervencí a podporou.

Důvěra a spolehlivost

Náš zákazník se může spolehnout na naši diskrétnost. Garantujeme 100% spolehlivost při dodání jednotlivých produktů a plnění závazků vůči zákazníkovi.